DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta
Hiển thị các bài đăng có nhãn Delta PLC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Delta PLC. Hiển thị tất cả bài đăng

Tài liệu PLC Delta

PLC Delta cùng với PLC Mitsubishi đang là 2 loại PLC nhỏ gọn thông dụng nhất thị trường hiện nay. Tài liệu Delta chính hãng PLC Delta...Đọc thêm

PLC Delta DVP32ES200RE

PLC Delta DVP32ES200RE  Ethernet Là PLC có 16 đầu vào và 16 đầu ra Relay có Ethernet. Thông tin sản phẩm Bộ lập trình PLC Delta DVP-ES...Đọc thêm

PLC DELTA DVP26SE

PLC DVP26SE Thuộc dòng PLC DVP-SE series. Nó là PLC mở rộng của PLC DVP12SE. Với cấu hình vừa mới ra cuối năm 2018. Cụ thể: 16 đầu ...Đọc thêm

Module DVP08SN11T

Module DVP08SN11T Delta  Là thông số module mở rộng 8 đầu ra PLC của dòng PLC Slim. Hàng luôn có sẵn, Stock kho lớn Mọi thông tin ...Đọc thêm

Module DVP08SN11R DELTA

Module DVP08SN11R Delta Input PLC Là thông số module mở rộng 8 đầu ra PLC của dòng PLC Slim. Hàng luôn có sẵn, Stock kho lớn Mọi t...Đọc thêm

PLC Delta DVP10SX11T

Bộ lập trình PLC Delta DVP10SX11T. Thông tin về sản phẩm PLC DVP10SX11T: 4 đầu vào 2 đầu ra số. 2 đầu vào AI, 2 đầu ra AO. PLC có s...Đọc thêm

PLC Delta DVP10SX11R

Bộ lập trình PLC Delta DVP10SX11R. Thông tin về sản phẩm PLC DVP10SX: 4 đầu vào 2 đầu ra số. 2 đầu vào AI, 2 đầu ra AO. PLC có sử d...Đọc thêm

PLC Delta DVP20EX00T2

Bộ lập trình PLC Delta DVP20EX00T2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP20EX00R2

Bộ lập trình PLC Delta DVP20EX00R2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP60ES00T2

Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES00T2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP60ES00R2

Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES00R2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP40ES00T2

Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES00T2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP40ES00R2

Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES00R2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP32ES00T2

Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES00T2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points:  32 In/Out Max: 256 In/Out Dung lượng chươ...Đọc thêm

PLC Delta DVP32ES00R2

Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES00R2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLc Delta DVP30ES00T2

Bộ lập trình PLC Delta DVP30ES00T2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP30ES00R2

Bộ lập trình PLC Delta DVP30ES00R2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm

PLC Delta DVP24ES00T2

Bộ lập trình PLC Delta DVP24ES00T2 Thông tin chi tiết của dòng PLC DVP-ES: MPU points: 14 / 24 / 32 / 40 / 60 In/Out Max: 256 In/O...Đọc thêm
Được tạo bởi Blogger.