DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

Download Center Delta

Download Center Delta


Các mục tài liệu Delta mọi thông tin chi tiết liên hệ 0868825689 gặp a Tài

Biến tần Delta 

Biến tần Delta VFD-EL:                       Catalogue        Manual          Datasheet
Biến tần Delta VFD-E:                         Catalogue        Manual           Datasheet
Biến tần Delta VFD- C2000:               Catalogue        Manual           Datasheet
Biến tần Delta VFD-CP2000:              Catalogue        Manual           Datasheet
Biến tần Delta VFD-M:                       Catalogue        Manual
Biến tần Delta VFD-B:                        Catalogue        Manual           Datasheet
Biến tần Delta VFD-BW                                              Manual
Biến tần Delta CFP2000:                     Catalogue        Manual           Datasheet
Biến tần Delta MS300:                        Catalogue        Manual
Biến tần Delta MH300:                        Catalogue        Manual
Biến tần Delta ME300:                        Catalogue        Manual
Biến tần Delta C200:                           Catalogue      
Biến tần Delta CH2000:                      Catalogue        Manual
Biến tần Delta CT2000:                       Catalogue        Manual
Biến tần Delta HES:                            Catalogue        Manual
Biến tần Delta IED:                             Catalogue        Manual
Biến tần Delta VFD-L:                        Catalogue        Manual
Biến tần Delta VFD-S:                        Catalogue        Manual
Biến tần Delta VE:                              Catalogue        Manual
Biến tần Delta VJ:                               Catalogue        Manual
Biến tần Delta VL:                              Catalogue        Manual
Phần mềm sử dụng cho biến tần  VFDsoft:  Download
Bảng mã lỗi biến tần Delta:                           Download

Servo Delta

Servo Delta ASD-B2:                       Catalogue        Manual
Servo Delta ASD-A2:                       Catalogue        Manual
Servo Delta ASD-A3:                       Catalogue        Manual
Servo Delta ASD-B3:                       Catalogue        Manual
Servo Delta ASD-B:                         Catalogue        Manual
Servo Delta ASD-A:                         Catalogue        Manual
Servo Delta ASD-A2R:                    Catalogue        Manual
Servo Delta ASD-A+:                      Catalogue        Manual
Servo Delta ASDA-M:                     Catalogue        Manual
Servo Delta ASDA-MS:                   Catalogue        Manual
Phần mềm cho Servo Delta: Donwload
Phần mềm cho Servo Delta A3, B3: Download

PLC Delta 


PLC full Catalogue
PLC Delta AH: Catalogue
PLCDelta AS: Catalogue
PLC Delta DVP-SS2:   Instrucsions
PLC Delta DVP-SV2:   Instrucsions
PLC Delta DVP-SA2:   Instrucsions
PLC Delta DVP-SX2:   Instrucsions
PLC Delta DVP-SE:     Instrucsions
PLC Delta DVP-MC:   Instrucsions
PLC Delta DVP-SX:    Instrucsions
PLC Delta DVP-EX :   Instrucsions
PLC Delta DVP-ES2:   Instrucsions
PLC Delta DVP-EC3:   Instrucsions
PLC Delta DVP-EH3:   Instrucsions
PLC Delta DVP-PM:    Instrucsions
PLC Delta DVP-EX:    Instrucsions

Phần mền lập trình PLC Delta WPLsoft: Download
Hướng dẫn sử dụng lập trình PLC Delta: Download
WPL Soft 2.49: Download
ISP 3.09: Download

HMI Delta

Màn hình HMI DOP-100:
DOP-103BQ: Download
DOP-103WQ: Download
DOP-107WV: Download
DOP-110WS: Download
DOP-107BV: Download
DOP-107CV / DOP-107EV: Download
DOP-107EG: Download
DOP-110CS: Download
DOP-112/115 Series: Download
Phần mểm DOP-100: Download
Hướng dẫn sử dụng phần mềm DOP-100: Download

Màn hình HMI DOP.
DOP-B03S211: Download
DOP-B03E211: Download
DOP-B07S410: Download
DOP-B07S411: Download
DOP-B07S415: Download
DOP-B010S411: Download
DOP-B010S615: Download
DOP-W127B: Download
DOP-A: Download
DOP-B03S210: Download
DOP-B05S111: Download
DOP-B08S515: Download
DOP-B10VS511: Download
DOP-H07 Series: Download
Phần mềm cho HMI DOP-B: Download
Tài liệu hướng dẫn lập trình màn hình DOP-B: Download
Màn hình Textpanel
TP02G-AS1 : Download
TP04G-AL-C: Download
TP04G-AL-2: Download
TP04G-AS2 : Download
TP04G-BL-C: Download
TP04P: Download
TP08G-BT2: Download
Màn hình tích hợp PLC
TP70P-16TP1R: Download
TP70P-21EX1R: Download
TP70P-22XA1R: Download
TP70P-22XA1R: Download
TP70P-32TP1R: Download
TP70P-RM0: Download
TP04P-16TP1R: Download 
TP04P-32TP1R: Download 
TP04P-21EX1R: Download 
TP04P-22XA1R: Download 
TP04P-20EXL1T: Download
Phần mềm cho màn hình TP: Download
Hướng dẫn sử dụng phần mềm TP: Download
Hướng dẫn lập trình kết nối TP70P với các thiết bị khác : Download

Đồng hồ nhiệt độ Delta

DTA:         Catalogue     Manual 
DTB:         Catalogue     Manual 
DTC:         Catalogue     Manual 
DTE:         Download
DTK                                 Manual
Phần mềm đồng hồ nhiệt Delta: Download

 Bộ nguồn Delta các loại

Nguồn DRL:
DRL-24V120W1AA:    Download
DRL-24V240W1AA:    Download
DRL-24V480W1AA:    DownloadĐược tạo bởi Blogger.