DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

PLC DELTA DVP26SE

PLC DVP26SE

Thuộc dòng PLC DVP-SE series.
Nó là PLC mở rộng của PLC DVP12SE. Với cấu hình vừa mới ra cuối năm 2018. Cụ thể:
16 đầu vào và 12 đầu ra.
Đặc tính:
Program capacity: 16k steps
Data register: 12k words
Higher execution speed compared to the competition: LD: 0.64μs, MOV: 2μs
Built-in Ethernet supports MODBUS TCP and Ethernet/IP
Supports DVP-S series left-side and right-side modules
No battery required. Maintenance-free.(Real time clock operates for 15 days after power off)
Được tạo bởi Blogger.