DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

TP04P-20EXL1T màn hình Textpanel tích hợp

TP04P-20EXL1T màn hình Textpanel tích hợp


Màn hình TP04P-20EXL1T là sản phẩm mới cuối năm 2018 mới ra tại thị trường. Với cấu hình cụ thể như sau:
9 đầu vào 16 đầu ra Transistor.
4 đầu vào analogue 6 đầu ra analogue
1 đầu vao loadcel, 2 đầu AX tùy chọn.
Với cấu hình như vậy, rất phù hợp với bài toán máy đơn động chạy đếm sản phẩm và cân định lượng sản phẩm;
Tài liệu Delta các loại có thể truy cập thêm Download Center Delta: Tại Đây
Tài liệu TP04P-20EXL1T:Download
Manual TP04P-20EXL1T: Download


Được tạo bởi Blogger.