DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

Ứng dụng biến tần Frecon Fr200 cho thang máy cuốn

Ứng dụng biến tần Frecon Fr200

Khi chạy biến tần cho thang cuốn cần lưu ý các vấn đề sau: 
  1. Cảm biến lên xuống,
  2. Điện trở xả biến tần
  3. Có giảm tốc sau động cơ
  4. cách cài đặt và hiệu chỉnh thực tế
  5. Tối ưu tiết kiệm điện, Tốc độ chạy của băng tải
sơ đồ mạch điện đấu nối với biến tần Fr200:


Cài đặt biến tần các thông số sau:
Param.
Parameter Name
Setting Range
Explain
F01.01
Master Frequency
Command Source
4
Multi-reference
F02.00
Run command
1
Terminal control
F02.02
Reverse-proof action
0
Reverse enabled
F03.00
Accel time 0
*
According to the actual situation at the scene
F03.01
Decel time 0
*
According to the actual situation at the scene
F04.00
Function of terminal DI1
1
Running forward
F04.01
Function of terminal DI2
2
Running reverse
F04.02
Function of terminal DI3
8
Running suspended
F04.03
Function of terminal DI4
13
Multistage speed terminal 1
F04.04
Function of terminal DI5
7
Fault reset
F05.02
Relay 1 output function
1
Drive is running
F05.03
Relay 2 output function
2
Fault output
F12.00
Reference 0
*
According to the actual situation at the scene
F12.01
Reference 1
*
According to the actual situation at the scene

Chi tiết cách cài đặt và thông số của biến tần Frecon Fr100 và Fr200:

Được tạo bởi Blogger.