DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

Lập trình PLC Delta truyền thông biến tần VFD-M

Lập trình PLC Delta kết nối biến tần VFD-M

Lập trình PLC Delta với truyền thông biến tần các loại của Delta cơ bản giống nhau.


lập trình PLC Delta truyền thông RS485 biến tần VFD-M
Lập trình PLC Delta truyền thông RS485 biến tần VFD-M
Mình dùng TP70P-32TP1R kết nối với biến tần qua cổng truyền thông để ra lệnh cho biến tần hoạt động. Với kết nối này sẽ dùng được cả PLC vàv HMI tích hợp rất hiệu quả:
PLC in TP70P-32TP1R kết nối biến tần VFD-M. Cụ thể chi tiết giới thiệu như sau:
Sơ đồ đấu nối dây:
Sơ đồ truyền thông:
Các thông số biến tần VFD-M cần cài đặt:
P00=03. Cài đặt chế độ truyền thông Rs485
P01=01 điều khiển ngoài
P88= 1 địa chỉ truyền thông 1
P89 = 1 tốc độ Baud 9600
P92 = 1 MODBUS ASCII
 Các thao tác trên màn hình: 
Bước 1: Truy cập phần mềm TPeditor. Nếu chưa có vui lòng vào Download Center Delta tải về: Download
Bước 2: khởi tạo 1 chương trình mới.
Bước 3: Tạo các cột như giao diện thiết kế
Với chi tiết thiết kế HMI cụ thể như sau
Sau đó, Truy cập lập trình PLC in TP70P nữa là ok.
Mọi thông tin chi tiết về kết nối có thể tham khảo tài liệu đầy đủ của TP70: Download
Hoặc Download Center Delta
Chi tiết có thể tham khảo hoặc trao đổi theo số điện thoại 0989 537 219 gặp a Tài để biết thêm thông tin.
Được tạo bởi Blogger.