DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

cách đấu dây biến tần delta

Đấu dây biến tần Delta

Với mỗi loại biến tần Delta có cách đấu dây khác nhau. Nhưng về cơ bản có mấy điểm chính như sau:
  1. Đấu dây điều khiển chạy thuận, chạy nghịch. Chạy thuận thường là FWD- DCM, MI0- GND.
  2. Đấu dây điều khiển chiết áp ngoài.


Chi tiết vui lòng gọi 08688 25689 gặp a Tài,
Như hình trên là đối nối vào MI1 để chạy thuận, MI2 chạy ngược.
Tài liệu Delta các loại có thể truy cập thêm Download Center Delta: Tại Đây

Được tạo bởi Blogger.