DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

DECIMAL GEARBOX LUYANG

Hộp số decimal Luyang

Middle Gear: 
2GN10X / 3GN10X / 4GN10X / 5GN10X / 5GU10X - K Series

Hộp số giữa tỉ số truyền 10, phù hợp với động cơ cần tỉ số truyền cao.

Đặc điểm kỹ thuật hộp số Decimal GearBox:

Nếu hộp số không cung cấp đủ tỉ số truyền, thì hộp số Decimal sẽ hỗ trợ bổ sung tỉ số truyền.
Kiểu hộp số dạng Box.
Model: 2GN10X / 3GN10X / 4GN10X / 5GN10X / 5GU10X
Frame Size: 60 / 70 / 80 / 90mm
Gear Ratio: 10/1
Applicable Products: 6W ~ 150W

Kí hiệu khi chọn động cơ LUYANG

Kí hiệu khi chọn hộp số của động cơ LUYANG:


Tài liệu Catalogue LUYANG-Motor Reducer Catalogue: Download


Được tạo bởi Blogger.