DELTA

DELTA
Biến tần Delta, PLC Delta, Servo Delta, HMI Delta

Hướng dẫn sử dụng biến tần VFD-F Delta

Cài đặt biến tần Delta VFD-F

Cài đặt biến tần Delta VFD-F
Biến delta VFD-F

Các model của dòng biến tần Delta VFD-F:

3 pha 220Vac              
VFD110F43A,VFD150F43A,VFD185F43A,VFD220F43A,VFD300F43A,VFD370F43A,VFD450F43A,VFD550F43A,VFD750F43A,VFD900F43A
3 pha 380Vac
VFD110F43A,VFD150F43A,VFD185F43A,VFD220F43A,VFD300F43A,VFD370F43A,VFD450F43A,VFD550F43A,VFD750F43A,VFD900F43A
Cài đặt biến tần Delta VFD-F cơ bản: 
Thời gian tăng tốc 01.09
Thời gian giảm tốc 01.10
Lệnh điều khiển tần số 02.00
Lệnh chạy biến tần 02.01
Lệnh Reset 06.15

Tài liệu hướng dẫn sửu dụng biến tần VFD-F tại đây:Download

Mọi thông tin vui lòng gọi Hotline 0989 537219
Được tạo bởi Blogger.